زیست بوم نوآوری

تعداد بازدید:۲۰۷۳
زیست بوم نوآوری

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

امروز مراکز متعددی به منظور تبدیل دانش و نوآوری به تکنولوژی و فناوری در سراسر کشور برپا شده‌اند. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با تمرکز بر فناوری‌های آموزشی درصدد کشف و رشد استعدادهای کشور با ارائه آموزش‌های مساله محور است. اهداف مراکز نوآوری ایجاد یک اکوسیستم شامل استارتآپ‌ها، شتابدهنده‌ها، سرمایه‌گذاران، مشتریان و مؤسسات دانش محور است که در کنار یکدیگر قطب‌های نوآوری را خلق می‌نمایند. از جمله وظایف اصلی سرای‌های نوآوری می‌توان به ارزیابی فناوری‌های نوین، تشویق افراد به تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از آنها، تست مدل‌های کسب و کاری، یکپارچگی میان هسته‌های پژوهشی و صنعت اشاره نمود.

در این راستا و تحت حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی را بدین منظور راه اندازی نموده و با اخذ مجوز فناوری‌ها و نوآوری‌های آموزشی به ارائه خدمات شتابدهی و توسعه فناوری می‌پردازد.

مرکز نوآوری، مرکزی است متشکل از یک یا چند تیم نوآورکه با هم کاری مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های متقاضی محصولات جدید در یک حوزه تخصصی در چارچوب برنامه‌ای بلندمدت با هم همکاری می‌کنند.


جهت اطلاعات بیشتر به پل‌های ارتباطی ذیل مراجعه نمائید:

https://www.instagram.com/wtiau

https://t.me/wtiau_innovation